>

Krajevna skupnost Gorica

Krajevna skupnost Gorica je bila ustanovljena 17. junija 1986. Na ta dan je Skupščina Krajevne skupnosti Šalek-Gorica sprejela sklep o preimenovanju KS Šalek-Gorica v Krajevno skupnost Gorica. Meji na sosednje KS : Bevče, Šalek, Staro Velenje in MČ : Velenje-vzhod in Velenje-zahod. Meri 103 hektarjev. V krajevni skupnosti prebiva 4698 prebivalcev. Je druga največja krajevna skupnost po številu prebivalstva v Mestni občini Velenje. Ima 18 stanovanjskih blokov z 1045 stanovanji ter 378 zasebnih stanovanjskih hiš.

Vrtec Ciciban ima 8 oddelkov dnevnega programa za otroke od 1 do 6 let. Obiskuje ga 159 otrok. Osnovno šolo Gorica obiskuje 395 učencev. 

Na območju krajevne skupnosti ni industrijske dejavnosti. V KS je nekaj samostojnih podjetnikov in obrtnikov. Imamo pošto, trgovino ( TUŠ ), penzion vilo Herberstein, prenočišča Mraz, gostinski lokal in dve bencinski črpalki. KS Gorica nima društev razen pododbora društva upokojencev Gorica-Bevče v sestavi Društva upokojencev Velenje. Celotna krajevna skupnost je centralno ogrevana, ima urejeno kanalizacijo, vodovod In drugo komunalno infrastrukturo. Nacionalna sestava prebivalcev Gorice je zelo pestra. Lahko smo zadovoljni, da se med seboj razumemo in da smo tolerantno strpni do drugačnosti. 

Krajevno skupnost Gorico vodi 10 članski Svet Krajevne skupnosti Gorica, katerega volijo občani na neposrednih volitvah, vsake štiri leta. Od leta 2019 dalje je predsednik Dražen Mrkonjić. Svet skrbi, da je življenje v krajevni skupnosti prijazno, ter vpliva na urejenost okolja in čistočo. V ta namen vsako leto ob Dnevu zemlje organiziramo čistilno akcijo na območju krajevne skupnosti. Prav tako posebna komisija ocenjuje urejenost in čistočo pri stanovanjskih blokih in zasebnih stanovanjskih hišah. Najboljšim podeljujmo priznanja ali jih predlagamo za priznanja, ki jih podeljujejo v okviru projekta »Velenje mesto cvetja«. Skupno z drugimi pristojnimi organi namenjamo pozornost urejenosti prometa, varnosti šolskih in drugih poti, problematiki parkiranja avtomobilov in vplivom baznih postaj na okolje. Po večletnih prizadevanjih je v gradnji poslovno-stanovanjski objekt z garažo. Skupaj z upravniki stanovanj in predsedniki nadzornih odborov blokov vodimo aktivnosti, da so funkcionalne površine urejene in čiste. Nekateri bloki na Gorici imajo obnovljene fasade. 

Z namenom skrbnosti za družabno življenje občanov organiziramo vsakoletne tradicionalne prireditve:

  • proslava Dneva žena 
  • kresovanje pod Belim dvorom 
  • prireditve ob krajevnem prazniku 
  • športna srečanja 
  • pohod ob meji krajevne skupnosti 
  • vesela jesen 
  • srečanje starejših krajanov in 
  • veseli december s prihodom dedka Mraza. 

Za večino omenjenih prireditvah pripravijo in izvedejo kulturno zabavne programe učitelji in učenci Osnovne šole Gorica. Prireditev se udeležuje vse več krajanov. 

Za dobro informiranost krajanov izdaja svet KS Gorica dvakrat letno ( junij, december) Glasilo, s katerim informira krajane o vseh pomembnejših dogodkih v KS Gorica.

logo

Krajevna skupnost Gorica
Goriška cesta 46, 3320 Velenje
E-naslov: velenje.ksgorica@siol.net

Matična št.: 503101 0000
Davčna št.: 22922598
TRR: IBAN SI56 0133 3645 0858 962 (Banka Slovenije Ljubljana)

Izvoljeni krajani v svet KS Gorica 2018-2022

Dražen MRKONJIĆ - predsednik, Ivan DRUKS - podpredsednik, Vesna BREZNIK, Luka GRUBER, Breda KOLAR, Milan KOREN, Valter KOS, Miran MARTINC, Petra RAMŠAK, Robert RAVNJAK

Novice in objave