Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Koncept dvojezičnega vrtca temelji na: vzgoji k sožitju, ohranjanju kulturne dediščine, razvijanju jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti v obeh jezikih in razvoju otrokove lastne identitete ob spoštovanju drugačnosti.

Oblikujemo zavest, da je strpnost in spoštovanje pravic pomemben sestavni del življenja otrok in odraslih v vrtcu. Z vzpostavljanjem demokratične kulture bivanja v vrtcu torej zagotavljamo pluralnost (prepoznavanje in vključevanje individualnih in skupinskih razlik), participacijo (soodločanje in sodelovanje otrok v življenju vrtca) ter spoštovanje otrokovih pravic.

Enota Kocljeva 2
DE I Lendava
Župančičeva ulica 5,
9220 Lendava
TELEFON: 02/ 57 88 674

 
Več o nas
Enota Kocljeva 4
DE II Lendava
Tomšičeva ulica 6/a,
9220 Lendava
TELEFON: 02/ 575 16 25 ali 02/ 621 28 41

 
Več o nas
Enota Črešnjevci
DE Gaberje
Glavna ulica 29, Gaberje,
9220 Lendava
TELEFON: 02/ 577 12 98

 
Več o nas
Enota Črešnjevci
DE Genterovci
Šolska ulica 2, Genterovci,
9220 Lendava
TELEFON: 02/ 579 10 50

 
Več o nas
Enota Kocljeva 2
DE Dolga vas
Vaška ulica 1, Dolga vas,
9220 Lendava
TELEFON: 02/ 576 17 73

 
Več o nas
Enota Kocljeva 4
E Hotiza
Strnčka ulica 2, Hotiza,
9220 Lendava
TELEFON: 02/ 576 10 95

 
Več o nas
Enota Črešnjevci
DE Petišovci
Rudarska ulica 11, Petišovci,
9220 Lendava
Enota trenutno ne posluje.

 
Več o nas
Na področju prehrane upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Več...
Z e-obrazcem odsotnosti, lahko opravičite odsotnost vašega otroka (nenadnih bolezenskih stanj, počitnic...).

Več...
V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca do vstopa v osnovno šolo.

Več...